Video

Clip: Chó can ngăn hổ và sư tử ‘tỷ võ’

Video 18/01/22, 09:06

Không màng sống chết, chó con xông vào can ngăn hổ và sư tử đánh nhau tại vườn thú Bắc Kinh, Trung Quốc. Trông thấy hổ và sư tử đang có ý định đánh nhau; chó con lao ra sủa mắng. Hổ thấy vậy bỏ đi ...

x