Tại thời điểm này, khi lực lượng Nga đang chiếm thế thượng phong ở Bakhmut thì trong một nỗ lực mới của nhóm nghị sĩ diều hâu tại Quốc hội, họ đang gây áp lực nhằm buộc Tổng thống Biden chấp thuận cung cấp F-16 cho Ukraine. Trong khi ấy, Mỹ đang tự gây rắc rối cho mình vì mải dồn sức cho Ukraine, và giúp người Nga ngày càng trở nên quyết đoán hơn.