Chiến trường Bakhmut đang dần đi đến hồi kết cũng là lúc cả Mỹ và NATO buộc phải thừa nhận thất bại. Việc truyền thông phương Tây thẳng thừng đổ cho người Ukraine là thủ phạm  phá hủy đường ống Nord Stream phải chăng là cái cớ để biện minh cho việc “tẩu thoát” của Mỹ ra khỏi con tàu đang chìm mang tên Ukraine? Trong khi ấy, chính quyền Kiev đang lo sợ  xu hướng dân chúng Ukraine ngày càng muốn hòa giải với người Nga. Và tại Mỹ cũng vậy, cuộc thăm dò mới cho thấy sự ủng hộ đối với chiến tranh ở Ukraine đang giảm mạnh trong công chúng Hoa Kỳ.