Các vụ tấn công của Ukraine vào vùng Belgorod của Nga đang cho thấy điều gì?

Mục đích của Kiev là gì và có khiến người Nga nao núng hay càng quyết tâm hơn trong việc hoàn thành mục tiêu của mình?