Sự cố UAV trên Biển Đen và phán quyết bắt giữ Putin của ICC có liên quan gì với nhau. Và vì sao nó xảy ra ngay trước thời điểm ông Tập tới thăm Nga? Tổng thống Putin đã chơi một nước cờ táo bạo, hạ đo ván Tổng thống Biden và Mỹ trở nên thua đau trước người Nga. Đó là nước cờ gì?