Cập nhật tối 24/1: ‘Đảng Yêu nước’ được ông Trump đề cập bị Facebook chặn bình luận; Chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ: Tân cựu tổng thống bị luận tội cùng lúc

Thời sự 24/01/21, 19:13

‘Đảng Yêu nước’ được ông Trump đề cập bị Facebook chặn bình luận; Chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ: Tân cựu tổng thống bị luận tội cùng lúc là những nội dung chính của bản tin tối nay 24/1.