Thấy con cá mắc cạn, cò lớn dùng mỏ của mình nhẹ nhàng gắp cá lên rồi di chuyển đến chỗ nước sâu hơn, thả cá xuống đó.

Không chỉ riêng cò mà trước đó chim diệc và quạ cũng định giúp nhưng lực bất tòng tâm.

Video ghi lại khoảnh khắc tốt bụng của cò:

Nhiều cư dân mạng để lại bình luận sau khi xem video:

“Khi không đói thì hành xử lương thiện”.

“Hiện tượng kỳ lạ của thiên nhiên!”.

“Giúp đỡ rồi sẽ được trả ơn, có khi nào cò đã được cá giúp trước đó?”.

“Khoảnh khắc thiên nhiên xem mà ấm áp ghê”.